CON/2008/45

  1. Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2008/45), OV C 283, 7.11.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām, un priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2183/2004, ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām