CON/2008/45

  1. Lausunto eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista (CON/2008/45), EUVL C 283, 7.11.2008, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 muuttamisesta ja ehdotus neuvoston asetukseksi eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun asetuksen (EY) N:o 2182/2004 soveltamisen laajentamisesta euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin annetun asetuksen (EY) N:o 2183/2004 muuttamisesta, Vol. I ja II