CON/2008/45

  1. Arvamus euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (CON/2008/45), ELT C 283, 7.11.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta