CON/2008/45

  1. Udtalelse om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (CON/2008/45), EUT C 283 af 7.11.2008, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2183/2004 om udvidelse af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter, til at omfatte ikke-deltagende medlemsstater, Bd. I og II