Menu

ECB/2008/11

  1. ECB:s förordning (EG) nr 1053/2008 av den 23 oktober 2008 om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter  (ECB/2008/11), EUT L 282, 25.10.2008, s. 17.