Menu

ECB/2008/11

  1. Uredba (ES) št. 1053/2008 ECB z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/11), UL L 282, 25. 10. 2008, str. 17.