Menu

BCE/2008/11

  1. Regulamentul (CE) nr. 1053/2008 al BCE din 23 octombrie 2008 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor  (BCE/2008/11), JO L 282, 25.10.2008, p. 17.