Menu

EBC/2008/11

  1. Rozporządzenie EBC (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego  (EBC/2008/11), Dz.U. L 282 z 25.10.2008, str. 17.