Menu

ECB/2008/11

  1. Verordening (EG) nr. 1053/2008 van de ECB van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand  (ECB/2008/11), PB L 282 van 25.10.2008, blz. 17.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1053/2008 van de ECB van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende beleenbaarheid van onderpand, PB L 294 van 1.11.2008, blz. 17.