Menu

BĊE/2008/11

  1. Regolament (KE) Nru 1053/2008 tal-BĊE tat-23 ta’ Ottubru 2008 dwar bidliet temporanji fir-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-garanziji  (BĊE/2008/11), ĠU L 282, 25.10.2008, pġ. 17.