Menu

ECB/2008/11

  1. ECB Regula (EK) Nr. 1053/2008 (2008. gada 23. oktobris) par pagaidu izmaiņām nodrošinājuma atbilstības noteikumos  (ECB/2008/11), OV L 282, 25.10.2008, 17. lpp..