ECB/2008/11

  1. 2008 m. spalio 23 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1053/2008 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų  (ECB/2008/11), OL L 282, 2008 10 25, p. 17.