Menu

EKB/2008/11

  1. Az EKB 1053/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról  (EKB/2008/11), HL L 282., 2008.10.25., 17. o.