Menu

EKP/2008/11

  1. EKP:n asetus (EY) N:o 1053/2008, annettu 23 päivänä lokakuuta 2008, väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin  (EKP/2008/11), EUVL L 282, 25.10.2008, s. 17.