Menu

EKP/2008/11

  1. EKP määrus (EÜ) nr 1053/2008, 23. oktoober 2008, tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta  (EKP/2008/11), ELT L 282, 25.10.2008, lk 17.