ECB/2008/11

  1. ECB's forordning (EF) nr. 1053/2008 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed (ECB/2008/11), EUT L 282 af 25.10.2008, s. 17.