Menu

ECB/2008/11

  1. Nařízení ECB (ES) č. 1053/2008 ze dne 23. října 2008 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění  (ECB/2008/11), Úř. věst. L 282, 25. 10. 2008, s. 17.