Menu

ЕЦБ/2008/11

  1. Регламент (ЕО) № 1053/2008 на ЕЦБ от 23 октомври 2008 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения  (ЕЦБ/2008/11), OВ L 282, 25.10.2008 г., стр. 17..