CON/2008/52

  1. Stanovisko ke zřízení fondu pro nabývání finančních aktiv a k dalším vládním opatřením, která přispívají k finanční stabilitě (CON/2008/52), Španělsko, 17. 10. 2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language