CON/2008/52

  1. Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), Испания, 17.10.2008.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language