Menu

CON/2008/37

  1. Advies inzake de wijziging van de Richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en van de Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft  (CON/2008/37), PB C 216 van 23.8.2008, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (COM(2008)213)