Menu

CON/2008/37

  1. Atzinums par grozījumiem attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām Direktīvā par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvā par finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2008/37), OV C 216, 23.8.2008, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva ar ko attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām groza Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem (COM(2008)213)