CON/2008/37

  1. Nuomonė dėl Direktyvos dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinio pakeitimo, susijusio su susietosiomis sistemomis ir kredito reikalavimais (CON/2008/37), OL C 216, 2008 8 23, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ir Direktyvos 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito nuostatas dėl susietųjų sistemų ir kredito reikalavimų (KOM(2008)213)