Menu

CON/2008/37

  1. Lausunto selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien ja lainasaamisten osalta  (CON/2008/37), EUVL C 216, 23.8.2008, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin 98/26/EY ja rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin 2002/47/EY muuttamisesta linkitettyjen järjestelmien sekä lainasaamisten osalta (KOM(2008)213)