Menu

CON/2008/37

  1. Stanovisko ke změně směrnice o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (CON/2008/37), Úř. věst. C 216, 23. 8. 2008, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a úvěrové pohledávky (KOM(2008)213)