Menu

BCE/2008/5

  1. Orientarea BCE din 20 iunie 2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active (reformare)  (BCE/2008/5), JO L 192, 19.7.2008, p. 63.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 decembrie 2006 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2006/28), JO C 17, 25.1.2007, p. 5.
    2. Orientarea BCE din 20 iulie 2007 de modificare a Orientării BCE/2006/28 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2007/6), JO L 196, 28.7.2007, p. 46.
    3. Text consolidat neoficial (asfel cum a fost modificat prin Orientarea BCE/2007/6). Realizat de Oficiul pentru Publicaţii ale Comunităţilor Europene, 27.7.2007.