Menu

EBC/2008/5

 1. Wytyczne EBC z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane)  (EBC/2008/5), Dz.U. L 192 z 19.7.2008, str. 63.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2006/28), Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 5.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania rezerwami dewizowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentację prawną dla operacji obejmujących rezerwy dewizowe EBC (EBC/2000/1), Dz.U. L 207 z 17.8.2000, str. 24.Artykuł 3a oraz załącznik 4 zostają również uchylone przez wytyczne EBC/2002/6.
   2. Wytyczne EBC z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentacji prawnej operacji dotyczących rezerwowych aktywów walutowych EBC (EBC/2001/5), Dz.U. L 190 z 12.7.2001, str. 26.
   3. Wytyczne EBC z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania rezerwowymi aktywami walutowymi EBC przez krajowe banki centralne i dokumentacji prawnej operacji dotyczących rezerwowych aktywów walutowych EBC (EBC/2001/12), Dz.U. L 310 z 28.11.2001, str. 31.
   4. Wytyczne EBC z 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC (EBC/2005/6), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 107.
   5. Wytyczne EBC z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC (EBC/2005/15), Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 33.
  2. Wytyczne EBC z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów  (EBC/2007/6), Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 46.
  3. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez wytyczne EBC/2007/6]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 27.7.2007.