Menu

ECB/2008/5

 1. ECB's retningslinje af 20. juni 2008 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver (omarbejdning)  (ECB/2008/5), EUT L 192 af 19.7.2008, s. 63.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 21. december 2006 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2006/28), EUT C 17 af 25.1.2007, s. 5.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 3. februar 2000 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2000/1), EFT L 207 af 17.8.2000, s. 24.Artikel 3a og Bilag 4 i retningslinje ECB/2000/1 er ligeledes ophævet ved retningslinje ECB/2002/6.
   2. ECB's retningslinje af 21. juni 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 af 3. februar 2000 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2001/5), EFT L 190 af 12.7.2001, s. 26.
   3. ECB's retningslinje af 16. november 2001 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2001/12), EFT L 310 af 28.11.2001, s. 31.
   4. ECB's retningslinje af 11. marts 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2005/6), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 107.
   5. ECB's retningslinje af 15. december 2005 om ændring af retningslinje ECB/2000/1 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver og om den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende ECB's valutareserveaktiver (ECB/2005/15), EUT L 345 af 28.12.2005, s. 33.
   6. Uofficiel konsolideret tekst [2 a) - e) og ændret ved retningslinje ECB/2002/6]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 15.3.2006.
  2. ECB's retningslinje af 20. juli 2007 om ændring af retningslinje ECB/2006/28 om de nationale centralbankers forvaltning af ECB's valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver  (ECB/2007/6), EUT L 196 af 28.7.2007, s. 46.
  3. Uofficiel konsolideret tekst [som ændret ved Retningslinje ECB/2007/6]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 27.7.2007.