Menu

CON/2008/28

  1. Stanovisko k zavedeniu eura na Slovensku a k prepočítaciemu kurzu medzi eurom a slovenskou korunou (CON/2008/28), Ú. v. EÚ C 180, 17. 7. 2008, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Slovensku (KOM(2008) 250)