Menu

CON/2008/28

  1. Lausunto euron käyttöönotosta Slovakiassa ja Slovakian korunaan sovellettavasta euron muuntokurssista (CON/2008/28), EUVL C 180, 17.7.2008, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Slovakian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi (KOM(2008) 250)