2007

29/12/2007
Acord din 14 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice şi monetare JO C 319, 29.12.2007, p. 7
27/12/2007
Nu mai este în vigoare: Orientare a BCE din 1 august 2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)  (BCE/2007/9), JO L 341, 27.12.2007, p. 1
19/12/2007
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru pregătirea în vederea adoptării euro (CON/2007/43), Slovacia, 19.12.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Decizia BCE din 22 noiembrie 2007 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante începând cu exerciţiul financiar 2002 (BCE/2007/15), JO L 333, 19.12.2007, p. 86
17/12/2007
Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 JO C 306, 17.12.2007, p. 1
15/12/2007
Regulamentul (CE) nr. 1489/2007 al BCE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2007/18), JO L 330, 15.12.2007, p. 20
15/12/2007
Recomandare a BCE din 29 noiembrie 2007 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/17), JO C 304, 15.12.2007, p. 1
12/12/2007
Aviz privind prevederile de raportare pentru plăţi şi pentru investiţii directe în teritorii economice naţionale şi străine în legătură cu crearea Spaţiului unic de plăţi în euro (Single Euro Payments Area) (CON/2007/41), Germania, 12.12.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Aviz cu privire la noile atribuţii ale Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) referitoare la supravegherea serviciilor de remitere de bani (CON/2007/40), Bulgaria, 12.12.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Decizia BCE din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2008 (BCE/2007/16), JO L 317, 5.12.2007, p. 81
05/12/2007
Aviz privind revizuirea cadrului juridic aplicabil elaborării statisticilor europene şi rolul Sistemului Statistic European (SSE) (CON/2007/35), JO C 291, 5.12.2007, p. 1Informaţii suplimentare
30/11/2007
Aviz privind sfera protecţiei mijloacelor de plată legale împotriva falsificării şi a altor activităţi ilicite (CON/2007/39), Cipru, 30.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Aviz privind supravegherea operaţiunilor de schimb valutar în numerar (CON/2007/38), Slovenia, 23.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Orientarea BCE din 15 noiembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2007/14), JO L 311, 29.11.2007, p. 49
29/11/2007
Orientarea BCE din 15 noiembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2007/13), JO L 311, 29.11.2007, p. 47
20/11/2007
Recomandare a BCE din 15 noiembrie 2007 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la desemnarea auditorului extern al Central Bank of Cyprus  (BCE/2007/12), JO C 277, 20.11.2007, p. 1
19/11/2007
Aviz cu privire la punerea în aplicare a desfiinţării titlurilor de valoare la purtător în privinţa acţiunilor emise de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Regulamentul (CE) nr. 1348/2007 al BCE din 9 noiembrie 2007 privind dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Cipru şi Malta (BCE/2007/11), JO L 300, 17.11.2007, p. 44
15/11/2007
Aviz cu privire la noile atribuţii ale Banka Slovenije referitoare la prevenirea spălării banilor  (CON/2007/36), Slovenia, 15.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Aviz cu privire la modificarea regimului rezervelor minime obligatorii în legătură cu divizarea băncilor (CON/2007/34), Polonia, 13.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Aviz cu privire la reforma în domeniul supravegherii financiare  (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Orientarea BCE din 20 septembrie 2007 de modificare a anexelor I şi II la Orientarea BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2007/10), JO L 284, 30.10.2007, p. 34
23/10/2007
Aviz privind eşantionarea, înlocuirea şi ajustarea calităţii în legătură cu indicii armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC) (CON/2007/30), JO C 248, 23.10.2007, p. 1
15/10/2007
Aviz privind modernizarea organizării conducerii Autorităţii Federale pentru Supraveghere Financiară (BaFin) (CON/2007/32), Germania, 15.10.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Aviz privind reforma supravegherii financiare, în special referitor la Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Polonia, 9.10.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Aviz privind stabilirea unui regim de protecţie a consumatorilor în cadrul rolului de supraveghere prudenţială a Banco de Portugal  (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Aviz privind reglementările referitoare la sortarea şi ambalarea bancnotelor şi monedelor  (CON/2007/28), Polonia, 25.9.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Aviz privind monitorizarea sistemelor de plăţi, a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a instrumentelor de plată de către Banca Naţională a României (CON/2007/27), România, 21.9.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
08/09/2007
Decizia BCE din 24 iulie 2007 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7), JO L 237, 8.9.2007, p. 71
08/09/2007
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2007/2), JO L 237, 8.9.2007, p. 1Informaţii suplimentare
27/08/2007
Aviz privind modificările referitoare la guvernarea, supravegherea şi modalitatea de finanţare a schemei de garantare a depozitelor, în special în ceea ce priveşte participarea Narodowy Bank Polski la aceste activităţi (CON/2007/26), Polonia, 27.8.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Aviz privind modificările legislaţiei referitoare la sistemele de plăţi şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în vederea pregătirii pentru TARGET 2 (CON/2007/25), Spania, 23.8.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al BCE din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii  (BCE/2007/8), JO L 211, 14.8.2007, p. 8
08/08/2007
Aviz privind raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare (CON/2007/24), România, 8.8.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/08/2007
Aviz privind reglementarea instituţiilor financiare nebancare de către banca centrală (CON/2007/23), România, 2.8.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
01/08/2007
Aviz privind regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2007/22), România, 1.8.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
28/07/2007
Orientarea BCE din 20 iulie 2007 de modificare a Orientării BCE/2006/28 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2007/6), JO L 196, 28.7.2007, p. 46
27/07/2007
Text consolidat neoficial (asfel cum a fost modificat prin Orientarea BCE/2007/6). Realizat de Oficiul pentru Publicaţii ale Comunităţilor Europene27.7.2007
18/07/2007
Aviz privind introducerea unui nou cadru de reglementare şi supraveghere pentru îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale a domeniului fondurilor de investiţii, care armonizează legislaţia cu Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (CON/2007/21), Germania, 18.7.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Decizia BCE din 3 iulie 2007 de stabilire a normelor privind achiziţiile (BCE/2007/5), JO L 184, 14.7.2007, p. 34
13/07/2007
Aviz privind mandatul Conferinţei interguvernamentale pentru redactarea unui tratat de modificare a Tratatelor existente (CON/2007/20), JO C 160, 13.7.2007, p. 2
13/07/2007
Aviz privind introducerea monedei euro în Cipru şi în Malta şi privind cursurile de schimb în euro pentru lira cipriotă şi lira malteză (CON/2007/19), JO C 160, 13.7.2007, p. 1Informaţii suplimentare
20/06/2007
Aviz privind modificările aduse legii privind operaţiunile de plăţi cu privire la accesul la datele din registrul conturilor de operaţiuni (CON/2007/18), Slovenia, 20.6.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Recomandare a BCE din 31 mai 2007 de modificare a Recomandării BCE/2004/16 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, precum şi situaţia rezervelor internaţionale (BCE/2007/4), JO C 136, 20.6.2007, p. 6
20/06/2007
Orientarea BCE din 31 mai 2007 de modificare a Orientării BCE/2004/15 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, precum şi situaţia rezervelor internaţionale  (BCE/2007/3), JO L 159, 20.6.2007, p. 48
18/06/2007
Aviz privind reglementarea şi supravegherea pieţelor şi funcţionarea autorităţilor independente competente (CON/2007/17), Italia, 18.6.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Aviz privind calcularea rezervelor minime obligatorii şi procedurile referitoare la acestea (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007
15/06/2007
Aviz privind supravegherea instituţiilor financiare şi de credit şi privind garanţiile eligibile pentru operaţiunile de politică monetară (CON/2007/15), Grecia, 15.6.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Aviz privind modificările aduse statutului Magyar Nemzeti Bank referitoare la structura şi conducerea Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Ungaria, 24.5.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Aviz privind identificarea şi clasarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora împotriva defectării sau distrugerii (CON/2007/11), JO C 116, 26.5.2007, p. 1
08/05/2007
Aviz privind modificările aduse statutului Bank of Greece în vederea adaptării la evoluţiile cadrului privind activele pentru garantare în Eurosistem şi în vederea salvgardării bunei funcţionări a sistemelor de plăţi (CON/2007/13), Grecia, 8.5.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Decizia BCE din 17 aprilie 2007 de adoptare a normelor de aplicare privind protecţia datelor la Banca Centrală Europeană  (BCE/2007/1), JO L 116, 4.5.2007, p. 64
30/04/2007
Aviz cu privire la instrumentele de politică monetară şi sistemul de decontare a valorilor mobiliare al Latvijas Banka (CON/2007/12), Letonia, 30.4.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Aviz privind un regulament referitor la statisticile privind posturile vacante în Comunitate (CON/2007/9), JO C 86, 20.4.2007, p. 1
16/04/2007
Aviz privind modificările aduse legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor referitoare la regimul sancţionării şi la cel al supravegherii şi sfera lor de aplicare faţă de banca centrală naţională (CON/2007/10), Ungaria, 16.4.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Aviz privind anumite sarcini ale Česká národní banka în domeniul protecţiei consumatorilor (CON/2007/8), Cehia, 21.3.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Aviz privind supravegherea serviciilor de compensare şi decontare (CON/2007/7), Ţările de Jos, 15.3.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Aviz privind modificarea prevederilor statutului Deutsche Bundesbank cu privire la numărul şi numirea membrilor Comitetului executiv (CON/2007/6), Germania, 7.3.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Aviz privind emiterea de monede euro comemorative şi de colecţie (CON/2007/5), Slovenia, 21.2.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Aviz privind introducerea unei noi proceduri de comitologie în opt directive din Planul de acţiune pentru servicii financiare (CON/2007/4), JO C 39, 23.2.2007, p. 1
14/02/2007
Aviz privind valorile mobiliare garantate cu active (CON/2007/3), Irlanda, 14.2.2007
13/02/2007
Aviz privind punerea în aplicare a Directivei privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în privinţa clarificării anumitor definiţii (CON/2006/57), JO C 31, 13.2.2007, p. 1
13/02/2007
Rectificare la Acordul din 21 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice şi monetare13.2.2007
07/02/2007
Aviz privind evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi a majorărilor participaţiilor în sectorul financiar (CON/2006/60), JO C 27, 7.2.2007, p. 1
31/01/2007
Decizia BCE din 30 decembrie 2006 privind vărsarea capitalului şi transferul activelor din rezervele valutare de către Banka Slovenije, precum şi contribuţia acesteia la rezervele şi provizioanele BCE (BCE/2006/30), JO L 24, 31.1.2007, p. 17
31/01/2007
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale neparticipante (BCE/2006/26), JO L 24, 31.1.2007, p. 15
31/01/2007
Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro (BCE/2006/25), JO L 24, 31.1.2007, p. 13
31/01/2007
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2006/24), JO L 24, 31.1.2007, p. 9
31/01/2007
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2006/23), JO L 24, 31.1.2007, p. 5
31/01/2007
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale participante (BCE/2006/22), JO L 24, 31.1.2007, p. 3
31/01/2007
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (BCE/2006/21), JO L 24, 31.1.2007, p. 1
25/01/2007
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 21 decembrie 2006 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2006/28), JO C 17, 25.1.2007, p. 5
25/01/2007
Orientarea BCE din 18 decembrie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2006/27), JO C 17, 25.1.2007, p. 1
25/01/2007
Aviz privind stabilirea unui sistem de raportare statistică directă a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi (CON/2007/2), Ungaria, 25.1.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Acord din 30 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană şi Banka Slovenije privind creanţa creditată către Banka Slovenije de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCEJO C 17, 25.1.2007, p. 26
20/01/2007
Acord din 21 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice şi monetareJO C 14, 20.1.2007, p. 6Informaţii suplimentare
16/01/2007
Memorandum de înţelegere de modificare a Memorandumului de înţelegere privind Codul de conduită pentru membrii Consiliului GuvernatorilorJO C 10, 16.1.2007, p. 6
15/01/2007
Aviz privind cadrul legal pentru adoptarea euro şi o trecere armonioasă la euro (CON/2007/1), Cipru, 15.1.2007
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Recomandarea BCE din 21 decembrie 2006 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank (BCE/2006/29), JO C 5, 10.1.2007, p. 1
05/01/2007
Regulamentul (CE) nr. 4/2007 al BCE din 14 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2006/20), JO L 2, 5.1.2007, p. 3