2007

29/12/2007
Ftehim ta' l-14 ta' Diċembru 2007 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona ta' l-euro, li jemenda l-Ftehim tas-16 ta' Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona ta' l-euro, li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 319, 29.12.2007, pġ. 7.
27/12/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-1 ta' Awwissu 2007 dwar statistika monetarja, ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (abbozzat mill-ġdid)  (BĊE/2007/9), ĠU L 341, 27.12.2007, pġ. 1.
19/12/2007
Opinjoni dwar il-qafas legali fil-preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro  (CON/2007/43), Is-Slovakja, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/16 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri parteċipanti mis-sena finanzjarja 2002  (BĊE/2007/15), ĠU L 333, 19.12.2007, pġ. 86.
17/12/2007
It-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, iffirmat f'Lisbona, fit-13 ta' Diċembru 2007  ĠU C 306, 17.12.2007, pġ. 1.
15/12/2007
Regolament (KE) Nru 1489/2007 tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13) dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji  (BĊE/2007/18), ĠU L 330, 15.12.2007, pġ. 20.
15/12/2007
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-29 ta' Novembru 2007 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta' Malta (BĊE/2007/17), ĠU C 304, 15.12.2007, pġ. 1.
12/12/2007
Opinjoni dwar dispożizzjonijiet ta' rappurtar għal ħlasijiet u għal investimenti diretti f'territorji ekonomiċi domestiċi u barranin b'konnessjoni mal-ħolqien taż-Żona Waħda għall-Ħlasijiet bl-Euro  (CON/2007/41), Il-Ġermanja, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Opinjoni dwar il-ħidmiet ġodda tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) dwar is-superviżjoni ta' servizzi ta' bgħit ta' flus  (CON/2007/40), Il-Bulgarija, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2008 (BĊE/2007/16), ĠU L 317, 5.12.2007, pġ. 81.
05/12/2007
Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali li jirregola l-produzzjoni ta' l-istatistika Ewropea u r-rwol tas-Sistema Ewropea ta' l-Istatistika (ESS)  (CON/2007/35), ĠU C 291, 5.12.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
30/11/2007
Opinjoni dwar l-iskop tal-protezzjoni tal-valuta legali kontra l-iffalsifikar u attivitajiet illeċiti oħra  (CON/2007/39), Ċipru, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ l-operazzjonijiet ta’ flus kontanti tal-kambju fi flus barranin (CON/2007/38), Is-Slovenja, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Linja Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Novembru 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2005/5 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE u l-proċeduri għall-iskambju ta' l-informazzjoni statistika ġewwa s-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali fil-qasam ta' l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2007/14), ĠU L 311, 29.11.2007, pġ. 49.
29/11/2007
Linja Gwida tal-BĊE tal-15 ta' Novembru 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2002/7 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2007/13), ĠU L 311, 29.11.2007, pġ. 47.
20/11/2007
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-15 ta' Novembru 2007 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tas-Central Bank of Cyprus  (BĊE/2007/12), ĠU C 277, 20.11.2007, pġ. 1.
19/11/2007
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni ta' l-abolizzjoni ta' titoli anonimi fir-rigward ta' l-ishma maħruġa min-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Il-Belġju, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Regolament (KE) Nru 1348/2007 tal-BĊE tad-9 ta' Novembru 2007 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-BĊE wara l-introduzzjoni ta' l-euro f'Ċipru u Malta  (BĊE/2007/11), ĠU L 300, 17.11.2007, pġ. 44.
15/11/2007
Opinjoni dwar ħidmiet ġodda tal-Banka Slovenije dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus  (CON/2007/36), Is-Slovenja, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Opinjoni dwar l-emendi tar-reġim tar-riżervi minimi fir-rigward tad-diviżjoni tal-banek  (CON/2007/34), Il-Polonja, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja  (CON/2007/33), L-Awstrija, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Linja ta’ Gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Settembru 2007 li temenda l-Annessi I u II tal-Linja ta’ Gwida BĊE/2000/7 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja ta’ l-Eurosistema  (BĊE/2007/10), ĠU L 284, 30.10.2007, pġ. 34.
23/10/2007
Opinjoni dwar it-teħid ta' kampjuni, is-sostituzzjoni, u l-aġġustament tal-kwalita` relatati ma' l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (CON/2007/30), ĠU C 248, 23.10.2007, pġ. 1.
15/10/2007
Opinjoni dwar il-modernizzazzjoni ta' l-istruttura superviżorja ta' l-Awtorita` Finanzjarja Superviżorja Federali (BaFin)  (CON/2007/32), Il-Ġermanja, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja, b'mod partikolari fir-rigward tan-Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Il-Polonja, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Opinjoni dwar l-istabbilment ta' reġim għall-protezzjoni tal-konsumatur fi ħdan l-iskop tar-rwol ta' superviżjoni prudenti tal-Banco de Portugal (CON/2007/29), Il-Portugall, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Opinjoni dwar regoli għat-tqassim u l-ippakkjar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2007/28), Il-Polonja, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-Banca Naţională a României ta' sistemi ta' ħlas, sistemi ta' settlement ta' titoli u strumenti ta' ħlas  (CON/2007/27), Ir-Rumanija, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Deċiżjoni tal-BĊE ta' l-24 ta' Lulju 2007 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2007/7), ĠU L 237, 8.9.2007, pġ. 71.
08/09/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' gwida tal-BĊE tas-26 ta' April 2007 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2007/2), ĠU L 237, 8.9.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
27/08/2007
Opinjoni dwar emendi relatati mal-governanza, is-superviżjoni u l-mod ta’ finanzjament ta’ l-iskema ta’ protezzjoni tad-depożiti, b’mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Il-Polonja, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar sistemi ta’ ħlas u ta’ settlement ta’ titoli fi tħejjija għal TARGET2 (CON/2007/25), Spanja, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Regolament (KE) Nru 958/2007 tal-BĊE tas-27 ta' Lulju 2007 dwar statistika fir-rigward ta' l-attiv u l-passiv ta' fondi ta' investiment  (BĊE/2007/8), ĠU L 211, 14.8.2007, pġ. 8.
08/08/2007
Opinjoni dwar ir-rappurtar statistiku ta' l-attiv u l-passiv irreġistrat fuq il-karta tal-bilanċ ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji  (CON/2007/24), Ir-Rumanija, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Opinjoni dwar ir-regolament ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji mill-bank ċentrali (CON/2007/23), Ir-Rumanija, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Opinjoni dwar ir-reġim tar-riżervi minimi  (CON/2007/22), Ir-Rumanija, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Linja Gwida BĊE ta’ l-20 ta’ Lulju 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/28 dwar l-immaniġġjar ta’ l-assi barranin ta’ riżerva BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi  (BĊE/2007/6), ĠU L 196, 28.7.2007, pġ. 46.
18/07/2007
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' ambjent ġdid regolatorju u superviżorju biex tittejjeb il-kompetittivita` internazzjonali ta' l-industrija tal-fondi ta' investiment, u tiġi armonizzata l-liġi mad-Direttiva tal-Kunsill 85/611/KEE ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi relatati ma' l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli ttrasferibbli (UCITS)  (CON/2007/21), Il-Ġermanja, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Lulju 2007 li tistabbilixxi r-Regoli dwar l-Akkwisti  (BĊE/2007/5), ĠU L 184, 14.7.2007, pġ. 34.
13/07/2007
Opinjoni dwar il-mandat tal-Konferenza Intergovernamentali biex tħejji Trattat li jemenda t-Trattati eżistenti (CON/2007/20), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 2.
13/07/2007
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro f’Ċipru u f’Malta, u dwar ir-rati ta' konverżjoni għall-euro applikabbli għal-lira Ċiprijotta u għal-lira Maltija (CON/2007/19), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
10/07/2007
Test ikkonsolidat mhux uffiċjali [1 a) - b)]. Prodott mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej 10.7.2007.
20/06/2007
Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar tranżazzjonijiet ta' ħlas fir-rigward ta' l-aċċess għad-data mir-reġistru ta' kontijiet ta' tranżazzjoni  (CON/2007/18), Is-Slovenja, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Rakkomandazzjoi tal-BĊE tal-31 ta' Mejju 2007 li temenda r-Rakkomandazzjoni BĊE/2004/16 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-pożizzjoni internazzjonali ta' l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali  (BĊE/2007/4), ĠU C 136, 20.6.2007, pġ. 6.
20/06/2007
Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-31 ta' Mejju 2007 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2004/15 dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-BĊE fil-qasam ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-pożizzjoni internazzjonali ta' l-investiment, u l-mudell tar-riżervi internazzjonali  (BĊE/2007/3), ĠU L 159, 20.6.2007, pġ. 48.
18/06/2007
Opinjoni dwar ir-regolarizzazzjoni u s-superviżjoni tas-swieq u l-iffunzjonar ta' l-awtoritajiet kompetenti indipendenti  (CON/2007/17), L-Italja, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Opinjoni dwar il-kalkolu tal-ħtiġijiet tar-riżervi minimi u proċeduri relatati  (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji u dwar il-garanzija eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja (CON/2007/15), Il-Greċja, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank dwar l-istruttura u l-awtorita` tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), L-Ungerija, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li tittejjeb il-protezzjoni tagħha kontra xi diżordni jew qerda  (CON/2007/11), ĠU C 116, 26.5.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
08/05/2007
Opinjoni dwar emendi ta' l-istatuti tal-Bank of Greece biex jiġu adattati għal żviluppi fil-qafas ta' l-Eurosistema dwar attiv mogħti bħala sigurta`, u biex jiġi salvagwardat l-operat bla xkiel ta' sistemi ta' ħlas  (CON/2007/13), Il-Greċja, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tas-17 ta' April 2007 li tadotta regoli implimentattivi dwar il-protezzjoni tad-data fil-BĊE  (BĊE/2007/1), ĠU L 116, 4.5.2007, pġ. 64.
30/04/2007
Opinjoni dwar strumenti tal-politika monetarja u tas-sistema ta' settlement ta' titoli tal-Latvijas Banka  (CON/2007/12), Il-Latvja, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Opinjoni dwar regolament dwar statistika rigward il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita`  (CON/2007/9), ĠU C 86, 20.4.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
16/04/2007
Opinjoni dwar emendi tal-liġi dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus relatata mar-reġimi tas-sanzjonijiet u tas-superviżjoni u l-iskop ta' l-applikazzjoni tagħhom għall-banek ċentrali nazzjonali (CON/2007/10), L-Ungerija, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Opinjoni dwar ċerti ħidmiet taċ-Česká národní banka fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur  (CON/2007/8), Ir-Repubblika Ċeka, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Opinion dwar is-superviżjoni ta' servizzi ta' ikklerjar u ħlas  (CON/2007/7), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Opinjoni fuq emenda għall-istatuti tad-Deutsche Bundesbank dwar in-numru u n-nomina tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tiegħu (CON/2007/6), Il-Ġermanja, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Opinjoni dwar il-ħruġ ta' muniti euro kommemorattivi u ta' kollezzjoni (CON/2007/5), Is-Slovenja, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' proċedura ġdida tal-komitoloġija fi tmien direttivi dwar il-Pjan ta' Azzjoni għas-Servizzi Finanzjarji (CON/2007/4), ĠU C 39, 23.2.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
14/02/2007
Opinjoni dwar titoli koperti b'assi (CON/2007/3), L-Irlanda, 14.2.2007.
13/02/2007
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-impriżi għall-investiment kollettiv f'titoli ttrasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-kjarifika ta' ċerti definizzjonijiet  (CON/2006/57), ĠU C 31, 13.2.2007, pġ. 1.
07/02/2007
Opinjoni dwar il-valutazzjoni prudenti ta' akkwisti u żidiet ta' parteċipazzjonijiet azzjonarji fis-settur finanzjarju  (CON/2006/60), ĠU C 27, 7.2.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
31/01/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tat-30 ta' Diċembru 2006 dwar il-ħlas mill-Banka Slovenije tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjoni għar-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE (BĊE/2006/30), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 17.
31/01/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali mhux parteċipanti (BĊE/2006/26), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 15.
31/01/2007
Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 dwar il-ħruġ ta' karti ta' flus euro (BĊE/2006/25), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 13.
31/01/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni lill-BĊE tal-valur propjetarju akkumulat u għall-aġġustament tal-klejms tal-banek ċentrali nazzjonali ekwivalenti għall-assi tar-riżervi barranin ittrasferiti (BĊE/2006/24), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 9.
31/01/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-trasferimenti ta' l-ishma kapitali tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas (BĊE/2006/23), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 5.
31/01/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-ishma ta' persentaġġ tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (BĊE/2006/21), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 1.
25/01/2007
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-21 ta' Diċembru, 2006, dwar l–immaniġġjar ta' l-assi barranin ta' riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali, u d-dokumentazzjoni legali għal operazzjonijiet li jinvolvu assi bħal dawn. (BĊE/2006/28), ĠU C 17, 25.1.2007, pġ. 5.
25/01/2007
Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru 2006, li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2005/5 dwar l-obbligi ta' rappurtar statistiku tal-BĊE, u l-proċeduri għall-iskambju ta' informazzjoni statistika ġewwa s-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali fil-qasam ta' l-istatistika finanzjarja tal-gvern. (BĊE/2006/27), ĠU C 17, 25.1.2007, pġ. 1.
25/01/2007
Opinjoni dwar it-twaqqif ta' sistema ta' rappurtar dirett għall-istatistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet  (CON/2007/2), L-Ungerija, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Ftehim tat-30 ta' Diċembru, 2006, bejn il-BĊE u l-Banka Slovenije rigward il-klejm ikkreditata lill-Banka Slovenije mill-BĊE, skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 17, 25.1.2007, pġ. 26.
20/01/2007
Ftehim tal-21 ta' Diċembru, 2006, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona tal-euro, li jemenda l-Ftehim tas-16 ta' Marzu, 2006, bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali ta' l-Istati Membri barra ż-żona tal-euro, li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju ta' l-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 14, 20.1.2007, pġ. 6.
16/01/2007
Memorandum ta' Ftehim li jemenda l-Memorandum ta' Ftehim dwar Kodiċi ta' Kondotta għall-membri tal-Kunsill Governattiv ĠU C 10, 16.1.2007, pġ. 6.
15/01/2007
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni tal-euro u t-tibdil tal-flus kontanti bla xkiel (CON/2007/1), Ċipru, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-21 ta' Diċembru, 2006 lill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta' l-Oesterreichische Nationalbank (BĊE/2006/29), ĠU C 5, 10.1.2007, pġ. 1.
05/01/2007
Regolament (KE) Nru 4/2007 tal-BĊE ta' l-14 ta' Diċembru, 2006, li jemenda r-Regolament (KE) 2423/2001 (BĊE/2001/13) dwar il-karta tal-bilanċ kkonsolidata tas-settur ta' l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2006/20), ĠU L 2, 5.1.2007, pġ. 3.