2007

29/12/2007
2007 m. gruodžio 14 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 319, 2007 12 29, p. 7.
27/12/2007
Nebegalioja: 2007 m. rugpjūčio 1 d. ECB gairės dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija)  (ECB/2007/9), OL L 341, 2007 12 27, p. 1.
19/12/2007
Nuomonė dėl teisinės sistemos rengiantis euro įvedimui (CON/2007/43), Slovakija, 2007 12 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
2007 m. lapkričio 22 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų  (ECB/2007/15), OL L 333, 2007 12 19, p. 86.
17/12/2007
Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d.  OL C 306, 2007 12 17, p. 1.
15/12/2007
2007 m. lapkričio 29 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1489/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso  (ECB/2007/18), OL L 330, 2007 12 15, p. 20.
15/12/2007
2007 m. lapkričio 29 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriaus (ECB/2007/17), OL C 304, 2007 12 15, p. 1.
12/12/2007
Nuomonė dėl mokėjimų ir tiesioginių investicijų vidaus ir užsienio ekonominėse teritorijose atskaitomybės nuostatų, susijusių su Bendros mokėjimų eurais erdvės sukūrimu (CON/2007/41), Vokietija, 2007 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) naujų uždavinių, susijusių su pinigų perlaidų paslaugų priežiūra (CON/2007/40), Bulgarija, 2007 12 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
2007 m. lapkričio 23 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2008 metais patvirtinimo (ECB/2007/16), OL L 317, 2007 12 5, p. 81.
05/12/2007
Nuomonė dėl teisinės sistemos, kuria reglamentuojami Europos statistikos rengimas ir Europos statistikos sistemos (ESS) vaidmuo, patikslinimo (CON/2007/35), OL C 291, 2007 12 5, p. 1.Papildoma informacija
30/11/2007
Nuomonė dėl teisėtos mokėjimo priemonės apsaugos nuo padirbinėjimo ir kitos neteisėtos veiklos apimties (CON/2007/39), Kipras, 2007 11 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Nuomonė dėl užsienio valiutos operacijų grynaisiais pinigais priežiūros (CON/2007/38), Slovėnija, 2007 11 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
2007 m. lapkričio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos  (ECB/2007/14), OL L 311, 2007 11 29, p. 49.
29/11/2007
2007 m. lapkričio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2007/13), OL L 311, 2007 11 29, p. 47.
20/11/2007
2007 m. lapkričio 15 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus  (ECB/2007/12), OL C 277, 2007 11 20, p. 1.
19/11/2007
Nuomonė dėl pareikštinių vertybinių popierių panaikinimo įgyvendinimo Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique išleistų akcijų atžvilgiu (CON/2007/37), Belgija, 2007 11 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2007
2005 m. vasario 15 d. ECB gairių, iš dalies keičiančių Gaires ECB/2003/2 dėl tam tikrų ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos, klaidų ištaisymas (ECB/2005/4) OL L 301, 2007 11 20, p. 28.
20/11/2007
2004 m. liepos 16 d. ECB gairių dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone, klaidų ištaisymas (ECB/2004/15) OL L 301, 2007 11 20, p. 28.
17/11/2007
2007 m. lapkričio 9 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1348/2007 dėl ECB nustatytų privalomųjų atsargų taikymo pereinamojo laikotarpio nuostatų įvedus eurą Kipre ir Maltoje  (ECB/2007/11), OL L 300, 2007 11 17, p. 44.
15/11/2007
Nuomonė dėl naujų Banka Slovenije uždavinių, susijusių su pinigų plovimo prevencija (CON/2007/36), Slovėnija, 2007 11 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų tvarkos dalinių pakeitimų, susijusių su bankų skaidymu (CON/2007/34), Lenkija, 2007 11 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Nuomonė dėl finansinės priežiūros reformos (CON/2007/33), Austrija, 2007 11 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
2007 m. rugsėjo 20 d. ECB gairės, iš dalies pakeičiančios Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I ir II priedus  (ECB/2007/10), OL L 284, 2007 10 30, p. 34.
23/10/2007
Nuomonė dėl su suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI) susijusių atrinkties, pakeitimo ir kokybės koregavimo  (CON/2007/30), OL C 248, 2007 10 23, p. 1.
15/10/2007
Nuomonė dėl Federacinės finansinės priežiūros institucijos (BaFin) priežiūros struktūros modernizavimo (CON/2007/32), Vokietija, 2007 10 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Nuomonė dėl finansų priežiūros reformos, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/31), Lenkija, 2007 10 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Nuomonė dėl vartotojų apsaugos sistemos nustatymo Banco de Portugal riziką ribojančios priežiūros kontekste (CON/2007/29), Portugalija, 2007 10 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Nuomonė dėl banknotų ir monetų rūšiavimo ir pakavimo taisyklių (CON/2007/28), Lenkija, 2007 9 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Nuomonė dėl Banca Naţională a României atliekamos mokėjimo sistemų, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir mokėjimo priemonių priežiūros  (CON/2007/27), Rumunija, 2007 9 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
2007 m. liepos 24 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2007/7), OL L 237, 2007 9 8, p. 71.
08/09/2007
Nebegalioja: 2007 m. balandžio 26 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2007/2), OL L 237, 2007 9 8, p. 1.Papildoma informacija
27/08/2007
Nuomonė dėl dalinių pakeitimų, susijusių su indėlių apsaugos schemos valdymu, priežiūra ir finansavimo būdu, ypač Narodowy Bank Polski atžvilgiu (CON/2007/26), Lenkija, 2007 8 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Nuomonė dėl teisės aktų dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalinių pakeitimų rengiantis TARGET2  (CON/2007/25), Ispanija, 2007 8 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Nebegalioja: 2007 m. liepos 27 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos  (ECB/2007/8), OL L 211, 2007 8 14, p. 8.
08/08/2007
Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės dėl turto ir įsipareigojimų, apskaitytų nebankinių finansų įstaigų balanse  (CON/2007/24), Rumunija, 2007 8 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Nuomonė dėl centrinio banko atliekamo nebankinių finansų įstaigų reguliavimo (CON/2007/23), Rumunija, 2007 8 2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų režimo (CON/2007/22), Rumunija, 2007 8 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
2007 m. liepos 20 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/28 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2007/6), OL L 196, 2007 7 28, p. 46.
27/07/2007
Neoficiali suvestinė redakcija [iš dalies pakeista Gairėmis ECB/2007/6]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras 2007 7 27.
18/07/2007
Nuomonė dėl naujos reguliavimo ir priežiūros aplinkos įvedimo, kad būtų pagerintas tarptautinis investicinių fondų sektoriaus konkurencingumas, suderinant teisę su 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), derinimo  (CON/2007/21), Vokietija, 2007 7 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
2007 m. liepos 3 d. ECB sprendimas, nustatantis pirkimų taisykles (ECB/2007/5), OL L 184, 2007 7 14, p. 34.
13/07/2007
Nuomonė dėl Tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimų parengti Sutartį, iš dalies keičiančią galiojančias Sutartis (CON/2007/20), OL C 160, 2007 7 13, p. 2.
13/07/2007
Nuomonė dėl euro įvedimo Kipre ir Maltoje ir dėl Kipro svaro ir Maltos lyros perskaičiavimo į eurus kursų (CON/2007/19), OL C 160, 2007 7 13, p. 1.Papildoma informacija
10/07/2007
Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras 2007 7 10.
20/06/2007
Nuomonė dėl mokėjimo operacijų įstatymo pakeitimų, susijusių su prieiga prie operacijų sąskaitų registro duomenų (CON/2007/18), Slovėnija, 2007 6 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
2007 m. gegužės 31 d. ECB Rekomendacija, iš dalies keičianti Rekomendaciją ECB/2004/16 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone  (ECB/2007/4), OL C 136, 2007 6 20, p. 6.
20/06/2007
2007 m. gegužės 31 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/15 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityje bei tarptautiniame atsargų šablone  (ECB/2007/3), OL L 159, 2007 6 20, p. 48.
18/06/2007
Nuomonė dėl rinkų reguliavimo ir priežiūros bei kompetentingų nepriklausomų valdžios institucijų veiklos (CON/2007/17), Italija, 2007 6 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Nuomonė dėl minimalių privalomųjų atsargų apskaičiavimo reikalavimų ir susijusių procedūrų (CON/2007/16), Malta, 2007 6 15.
15/06/2007
Nuomonė dėl kredito ir finansinių įstaigų priežiūros bei pinigų politikos operacijoms tinkamo įkaito (CON/2007/15), Graikija, 2007 6 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto dalinių pakeitimų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank struktūra ir valdymu (CON/2007/14), Vengrija, 2007 5 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Nuomonė dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą nuo veiklos sutrikdymo ir sunaikinimo vertinimo (CON/2007/11), OL C 116, 2007 5 26, p. 1.Papildoma informacija
08/05/2007
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų, skirtų pritaikyti užstato pateikimo sistemos Eurosistemoje pokyčius ir užtikrinti mokėjimo sistemų sklandų veikimą  (CON/2007/13), Graikija, 2007 5 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
2007 m. balandžio 17 d. ECB sprendimas, patvirtinantis duomenų apsaugos Europos centriniame banke įgyvendinimo taisykles (ECB/2007/1), OL L 116, 2007 5 4, p. 64.
30/04/2007
Nuomonė dėl pinigų politikos priemonių ir Latvijas Banka vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos  (CON/2007/12), Latvija, 2007 4 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Nuomonė dėl Reglamento dėl statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2007/9), OL C 86, 2007 4 20, p. 1.Papildoma informacija
16/04/2007
Nuomonė dėl pinigų plovimo prevencijos ir kovos su juo įstatymo dalinių pakeitimų, susijusių su sankcijomis ir priežiūros režimais bei jų taikymo nacionaliniam centriniam bankui apimtimi  (CON/2007/10), Vengrija, 2007 4 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Nuomonė dėl tam tikrų Česká národní banka uždavinių vartotojų apsaugos srityje (CON/2007/8), Čekija, 2007 3 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Nuomonė dėl kliringo ir atsiskaitymo paslaugų stebėsenos (CON/2007/7), Nyderlandai, 2007 3 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Nuomonė dėl Deutsche Bundesbank įstatymų, susijusių su jo Vykdomosios valdybos narių skaičiumi ir paskyrimu, dalinio pakeitimo (CON/2007/6), Vokietija, 2007 3 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Nuomonė dėl proginių ir kolekcinių eurų monetų emisijos (CON/2007/5), Slovėnija, 2007 2 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Nuomonė dėl naujos komitologijos procedūros įvedimo į aštuonias finansinių paslaugų veiksmų plano direktyvas (CON/2007/4), OL C 39, 2007 2 23, p. 1.Papildoma informacija
14/02/2007
Nuomonė dėl turtu užtikrintų vertybinių popierių  (CON/2007/3), Airija, 2007 2 14.
13/02/2007
Nuomonė dėl direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), patikslinant tam tikrus apibrėžimus, įgyvendinimo  (CON/2006/57), OL C 31, 2007 2 13, p. 1.
07/02/2007
Nuomonė dėl riziką ribojančio vertinimo, taikomo akcijų paketų įsigijimui ir didinimui finansų sektoriuje  (CON/2006/60), OL C 27, 2007 2 7, p. 1.Papildoma informacija
31/01/2007
2006 m. gruodžio 30 d. ECB sprendimas dėl Banka Slovenije atliekamo kapitalo apmokėjimo, užsienio atsargų pervedimo ir įnašo į ECB atsargas ir atidėjimus (ECB/2006/30), OL L 24, 2007 1 31, p. 17.
31/01/2007
Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2006/26), OL L 24, 2007 1 31, p. 15.
31/01/2007
2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2006/25), OL L 24, 2007 1 31, p. 13.
31/01/2007
Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis įnašui į ECB sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingas priemones (ECB/2006/24), OL L 24, 2007 1 31, p. 9.
31/01/2007
Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygas (ECB/2006/23), OL L 24, 2007 1 31, p. 5.
31/01/2007
Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2006/21), OL L 24, 2007 1 31, p. 1.
25/01/2007
Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 21 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2006/28), OL C 17, 2007 1 25, p. 5.
25/01/2007
2006 m. gruodžio 18 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2006/27), OL C 17, 2007 1 25, p. 1.
25/01/2007
Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos tiesioginės atskaitomybės sistemos įdiegimo (CON/2007/2), Vengrija, 2007 1 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
2006 gruodžio 30 d. Susitarimas dėl ECB kredituojamo Banka Slovenije reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 17, 2007 1 25, p. 26.
20/01/2007
2006 m. gruodžio 21 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 14, 2007 1 20, p. 6.
16/01/2007
Susitarimo memorandumas iš dalies keičiantis Susitarimo memorandumą dėl Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekso OL C 10, 2007 1 16, p. 6.
15/01/2007
Nuomonė dėl euro įvedimo ir sklandaus keitimo teisinės sistemos  (CON/2007/1), Kipras, 2007 1 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
2006 m. gruodžio 21 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių (ECB/2006/29), OL C 5, 2007 1 10, p. 1.
05/01/2007
2006 m. gruodžio 14 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 4/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2006/20), OL L 2, 2007 1 5, p. 3.
01/01/2007
Neoficiali suvestinė redakcija [1 a) - b)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras  2007 1 1.