2007

29/12/2007
Megállapodás (2007. december 14.) az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az EKB és az euroövezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról HL C 319., 2007.12.29., 7. o.
27/12/2007
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2007. augusztus 1.) a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás)  (EKB/2007/9), HL L 341., 2007.12.27., 1. o.
19/12/2007
Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés jogi keretrendszeréről (CON/2007/43), Szlovákia, 2007.12.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Az EKB határozata (2007. november 22.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról  (EKB/2007/15), HL L 333., 2007.12.19., 86. o.
17/12/2007
Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá  HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
15/12/2007
Az EKB 1489/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet módosításáról (EKB/2007/18), HL L 330., 2007.12.15., 20. o.
15/12/2007
Az EKB ajánlása (2007. november 29.) az Európai Unió Tanácsa számára a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta külső könyvvizsgálóiról (EKB/2007/17), HL C 304., 2007.12.15., 1. o.
12/12/2007
Vélemény a hazai és külföldi fizetések és közvetlen befektetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási rendelkezésekről az egységes eurofizetési térség megteremtése tekintetében (CON/2007/41), Németország, 2007.12.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Vélemény a Bolgár Nemzeti Bank a pénzátutalási szolgáltatások felügyeletével kapcsolatos új feladatairól (CON/2007/40), Bulgária, 2007.12.12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Az EKB határozata (2007. november 23.) a 2008-ban történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2007/16), HL L 317., 2007.12.5., 81. o.
05/12/2007
Az EKB véleménye (2007. november 14.) az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2007/35), HL C 291., 2007.12.5., 1. o.Kiegészítő információ
30/11/2007
Vélemény a törvényes fizetőeszköz hamisítás és egyéb tiltott tevékenységek elleni védelmének köréről  (CON/2007/39), Ciprus, 2007.11.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Vélemény a valutaügyletek felülvizsgálatáról (CON/2007/38), Szlovénia, 2007.11.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Az EKB iránymutatása (2007. november 15.) az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/14), HL L 311., 2007.11.29., 49. o.
29/11/2007
Az EKB iránymutatása (2007. november 15.) az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/13), HL L 311., 2007.11.29., 47. o.
20/11/2007
Az EKB ajánlása (2007. november 15.) az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról (EKB/2007/12), HL C 277., 2007.11.20., 1. o.
19/11/2007
Vélemény a bemutatóra szóló értékpapírok bevonásának végrehajtásáról a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique által kibocsátott részvények tekintetében (CON/2007/37), Belgium, 2007.11.19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Az EKB 1348/2007/EK rendelete (2007. november 9.) az euro Ciprus és Málta általi bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az EKB által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről  (EKB/2007/11), HL L 300., 2007.11.17., 44. o.
15/11/2007
Vélemény a Banka Slovenije a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos új feladatairól (CON/2007/36), Szlovénia, 2007.11.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Vélemény a kötelező tartalékok rendszerének a bankok szétválásával kapcsolatos változásairól (CON/2007/34), Lengyelország, 2007.11.13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Vélemény a pénzügyi felülvizsgálat reformjáról (CON/2007/33), Ausztria, 2007.11.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Az EKB 2007. szeptember 20-i iránymutatása az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékletének módosításáról, EKB/2007/10 (EKB/2007/10), HL L 284., 2007.10.30., 34. o.
23/10/2007
Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexekkel (HCIP)kapcsolatos mintavételi, helyettesítési és minőségi kiigazítási eljárásokról (CON/2007/30), HL C 248., 2007.10.23., 1. o.
15/10/2007
Vélemény a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság felügyeleti szerkezetének modernizálásáról (CON/2007/32), Németország, 2007.10.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Vélemény a pénzügyi felülvizsgálat reformjáról, különös tekintettel a Narodowy Bank Polskira (CON/2007/31), Lengyelország, 2007.10.9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Vélemény egy fogyasztóvédelmi rendszer létrehozásáról a Banco de Portugal prudenciális felülvizsgálati hatáskörében  (CON/2007/29), Portugália, 2007.10.5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Vélemény a bankjegyek és az érmék válogatására és csomagolására vonatkozó szabályokról (CON/2007/28), Lengyelország, 2007.9.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Vélemény a Banca Naţională a României felvigyázói jogköréről a fizetési rendszerek, értékpapír-elszámolási rendszerek és fizetési eszközök tekintetében (CON/2007/27), Románia, 2007.9.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Az EKB határozata (2007. július 24.) a TARGET2-EKB szabályairól, EKB/2007/7 (EKB/2007/7), HL L 237., 2007.9.8., 71. o.
08/09/2007
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2007. április 26.) a transzeurópai atomatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2, EKB/2007/2  (EKB/2007/2), HL L 237., 2007.9.8., 1. o.Kiegészítő információ
27/08/2007
Vélemény a betétbiztosítási rendszer működtetéséről, felügyeletéről és finanszírozásáról, különös tekintettel a Narodowy Bank Polski azokban való részvételére (CON/2007/26), Lengyelország, 2007.8.27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Vélemény a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekről szóló jogszabályok a TARGET2-re való felkészülés keretében történő módosításairól (CON/2007/25), Spanyolország, 2007.8.23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Hatályát vesztette: Az EKB 958/2007/EK rendelete (2007. július 27.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról  (EKB/2007/8), HL L 211., 2007.8.14., 8. o.
08/08/2007
Vélemény a nem bank pénzügyi intézmények mérlegében nyilvántartott eszközök és források statisztikai jelentéséről (CON/2007/24), Románia, 2007.8.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Vélemény a nem bank pénzügyi intézmények központi bank általi szabályozásáról (CON/2007/23), Románia, 2007.8.2.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Vélemény a kötelező tartalékok rendszeréről (CON/2007/22), Románia, 2007.8.1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Az EKB iránymutatása (2007. július 20.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2006/28 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/6), HL L 196., 2007.7.28., 46. o.
27/07/2007
Please translate 2007.7.27.
18/07/2007
Vélemény a befektetési alapok nemzetközi versenyképességének javítását szolgáló új szabályozói és felügyeleti környezet bevezetéséről, valamint a jogszabályoknak az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 85/611/EGK tanácsi irányelvvel való harmonizálásáról (CON/2007/21), Németország, 2007.7.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Az EKB határozata (2007. július 3.) a beszerzési szabályok meghatározásáról  (EKB/2007/5), HL L 184., 2007.7.14., 34. o.
13/07/2007
Vélemény a kormányközi konferenciának a hatályos Szerződéseket módosító Szerződés elkészítésére irányuló megbízásáról  (CON/2007/20), HL C 160., 2007.7.13., 2. o.
13/07/2007
Vélemény az euro Cipruson és Máltán való bevezetéséről, valamint az euro és a ciprusi font és a máltai líra közötti átváltási árfolyamokról (CON/2007/19), HL C 160., 2007.7.13., 1. o.Kiegészítő információ
10/07/2007
Nem hivatalos, egységes szerkezetű szöveg (1 a) - b)Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2007.7.10.
20/06/2007
A fizetési tranzakciókról szóló törvény tranzakciós számlák nyilvántartási adataihoz való hozzáféréssel kapcsolatos módosításairól (CON/2007/18), Szlovénia, 2007.6.20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Az EKB ajánlása (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2004/16 ajánlás módosításáról  (EKB/2007/4), HL C 136., 2007.6.20., 6. o.
20/06/2007
Az EKB iránymutatása (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2004/15 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/3), HL L 159., 2007.6.20., 48. o.
18/06/2007
Vélemény a piacok szabályozásáról és felügyeletéről, valamint az illetékes független hatóságok működéséről (CON/2007/17), Olaszország, 2007.6.18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Vélemény a kötelező tartalékok számításáról és a kapcsolódó eljárásokról (CON/2007/16), Málta, 2007.6.15.
15/06/2007
Vélemény a hitel- és pénzintézetek felülvizsgálatáról és a monetáris politikai műveletek céljára elfogadható biztosítékokról (CON/2007/15), Görögország, 2007.6.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Vélemény a Magyar Nemzeti Bank statútumának a bank struktúrájára és szervezeti irányítására vonatkozó módosításairól  (CON/2007/14), Magyarország, 2007.5.24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
26/05/2007
Vélemény az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2007/11), HL C 116., 2007.5.26., 1. o.Kiegészítő információ
08/05/2007
Vélemény a Bank of Greece statútumának az euro-rendszer biztosítéki keretrendszerében bekövetkezett fejleményekhez való igazítás és a fizetési rendszerek zavartalan működésének biztosítása érdekében történő módosításairól (CON/2007/13), Görögország, 2007.5.8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Az EKB határozata (2007. április 17.) az EKBnál az adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtási szabályok elfogadásáról (EKB/2007/1), HL L 116., 2007.5.4., 64. o.
30/04/2007
Vélemény a monetáris politikai eszközökről és a Latvijas Banka értékpapír-elszámolásáról (CON/2007/12), Lettország, 2007.4.30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Vélemény a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó statisztikákról szóló rendeletről (CON/2007/9), HL C 86., 2007.4.20., 1. o.Kiegészítő információ
16/04/2007
Vélemény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek a szankciók és felügyeleti rendszerek, valamint a nemzeti központi bankra való alkalmazási köre tekintetében történő módosításáról (CON/2007/10), Magyarország, 2007.4.16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
21/03/2007
Vélemény a Česká národní banka fogyasztóvédelem területére tartozó egyes feladatairól (CON/2007/8), Csehország, 2007.3.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Vélemény az elszámolási és teljesítési rendszerek felvigyázásáról (CON/2007/7), Hollandia, 2007.3.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Vélemény a Deutsche Bundesbank statútumának az Igazgatóság tagjai számával és kinevezésével kapcsolatos módosításáról (CON/2007/6), Németország, 2007.3.7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Vélemény az euro-emlékérmék és a gyűjtőknek szánt euro-érmék kibocsátásáról (CON/2007/5), Szlovénia, 2007.2.21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Vélemény egy új komitológiai eljárás beillesztéséről a pénzügyi szolgáltatások cselekvési terv keretébe tartozó nyolc irányelvbe (CON/2007/4), HL C 39., 2007.2.23., 1. o.Kiegészítő információ
14/02/2007
Vélemény az eszközalapú értékpapírokról (CON/2007/3), Írország, 2007.2.14.
13/02/2007
Vélemény az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) szóló irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében való végrehajtásáról (CON/2006/57), HL C 31., 2007.2.13., 1. o.
07/02/2007
Vélemény a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékeléséről (CON/2006/60), HL C 27., 2007.2.7., 1. o.Kiegészítő információ
31/01/2007
Az EKB határozata (2006. december 30.) az Európai Központi tőkéjének a Banka Slovenije általi befizetéséről, a Banka Slovenije devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról és a Banka Slovenijenek az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2006/30), HL L 24., 2007.1.31., 17. o.
31/01/2007
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2006. december 18.) az EKB tőkéjének az euro-övezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2006/26), HL L 24., 2007.1.31., 15. o.
31/01/2007
Az EKB határozata (2006. december 15.) az euro-bankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2006/25), HL L 24., 2007.1.31., 13. o.
31/01/2007
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2006. december 15.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2006/24), HL L 24., 2007.1.31., 9. o.
31/01/2007
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2006. december 15.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2006/23), HL L 24., 2007.1.31., 5. o.
31/01/2007
Hatályát vesztette: Az EKB határozata (2006. december 15.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2006/21), HL L 24., 2007.1.31., 1. o.
25/01/2007
Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2006. december 21.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról (EKB/2006/28), HL C 17., 2007.1.25., 5. o.
25/01/2007
Az EKB iránymutatása (2006. december 18.) az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/27), HL C 17., 2007.1.25., 1. o.
25/01/2007
Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák tekintetében közvetlen adatszolgáltatási rendszer létrehozásáról (CON/2007/2), Magyarország, 2007.1.25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Kiegészítő információ
25/01/2007
Megállapodás (2006. december 30.) az EKB és a Banka Slovenije között az EKB által a Banka Slovenije számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről HL C 17., 2007.1.25., 26. o.
20/01/2007
Megállapodás (2006. december 21.) az EKB és az euro-övezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai között a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában az árfolyam-mechanizmus eljárási szabályainak meghatározásáról szóló, az EKB és az euro-övezeten kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 2006. március 16-i megállapodás módosításáról HL C 14., 2007.1.20., 6. o.
16/01/2007
Egyetértési megállapodás a Kormányzótanács tagjai számára szóló Magatartási kódexről szóló egyetértési megállapodás módosításáról HL C 10., 2007.1.16., 6. o.
15/01/2007
Vélemény az euro elfogadásáról és egy zökkenőmentes készpénzátállásról szóló jogi keretről (CON/2007/1), Ciprus, 2007.1.15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Az EKB ajánlása (2006. december 21.) az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2006/29), HL C 5., 2007.1.10., 1. o.
05/01/2007
Az EKB rendelete 4/2007/EK (2006. december 14.) a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet módosításáról (EKB/2006/20), HL L 2., 2007.1.5., 3. o.
01/01/2007
Unofficial consolidated text . Produced by the Office for Official Publications of the European Communities (PLEASE TRANSLATE) 2007.1.1.