2007

29/12/2007
Sporazum od 14. prosinca 2007. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije SL C 319, 29.12.2007., str. 7.
29/11/2007
Smjernica ESB od 15. studenoga 2007. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa  (ESB/2007/13), SL L 311, 29.11.2007., str. 47.
08/09/2007
Odluka ESB od 24. srpnja 2007. o uvjetima sustava TARGET2-ECB  (ESB/2007/7), SL L 237, 8.9.2007., str. 71.
14/07/2007
Odluka ESB od 3. srpnja 2007. o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2007/5), SL L 184, 14.7.2007., str. 34.
20/06/2007
Smjernica ESB od 31. svibnja 2007. o izmjeni Smjernice ESB/2004/15 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te obrasca međunarodnih pričuva (ESB/2007/3), SL L 159, 20.6.2007., str. 48.
04/05/2007
Odluka Europske središnjebBanke od 17. travnja 2007. o donošenju provedbenih pravila o zaštiti podataka u Europskoj središnjoj banci  (ESB/2007/1), SL L 116, 4.5.2007., str. 64.
20/01/2007
Sporazum od 21. prosinca 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije SL C 14, 20.1.2007., str. 6.
16/01/2007
Memorandum o razumijevanju o izmjeni Memoranduma o razumijevanju o Kodeksu ponašanja za članove Upravnog vijeća  SL C 10, 16.1.2007., str. 6.