2007

29/12/2007
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 319, 29.12.2007, s. 7.
27/12/2007
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä elokuuta 2007, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista (uudelleenlaaditut suuntaviivat) (EKP/2007/9), EUVL L 341, 27.12.2007, s. 1.
19/12/2007
Lausunto euron käyttöönottoa koskevien valmistelujen oikeusperustasta  (CON/2007/43), Slovakia, 19.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
EKP:n päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta  (EKP/2007/15), EUVL L 333, 19.12.2007, s. 86.
17/12/2007
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007  EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1.
15/12/2007
EKP:n asetus (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta  (EKP/2007/18), EUVL L 330, 15.12.2007, s. 20.
15/12/2007
EKP:n suositus, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin neuvostolle Bank Ċentrali ta' Maltan/Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2007/17), EUVL C 304, 15.12.2007, s. 1.
12/12/2007
Lausunto yhtenäisen euromaksualueen luomiseen liittyvistä, ilmoitusvelvollisuutta koskevista säännöksistä maksuliikenteen sekä kotimaisille ja ulkomaisille talousalueille kohdistuvien suorien sijoitusten alalla (CON/2007/41), Saksa, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Lausunto Bulgarian keskuspankin (Българска народна банка) rahalähetyspalveluiden valvontaan liittyvistä uusista tehtävistä  (CON/2007/40), Bulgaria, 12.12.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
EKP:n päätös, tehty 23 päivänä marraskuuta 2007, vuonna 2008 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2007/16), EUVL L 317, 5.12.2007, s. 81.
05/12/2007
Lausunto Euroopan tilastojen tuottamista ja Euroopan tilastojärjestelmän tehtävää koskevan lainsäädännön muuttamisesta (CON/2007/35), EUVL C 291, 5.12.2007, s. 1.Lisätietoja
30/11/2007
Lausunto laillisten maksuvälineiden väärentämisen ja muiden niihin kohdistuvien laittomien toimien torjumisen laajuudesta  (CON/2007/39), Kypros, 30.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Lausunto valuutanvaihtotoimintojen valvonnasta (CON/2007/38), Slovenia, 23.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2007/14), EUVL L 311, 29.11.2007, s. 49.
29/11/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta  (EKP/2007/13), EUVL L 311, 29.11.2007, s. 47.
20/11/2007
EKP:n suositus, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin neuvostolle Central Bank of Cyprusin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2007/12), EUVL C 277, 20.11.2007, s. 1.
19/11/2007
Lausunto sellaisten haltijalle asetettujen arvopapereiden käytöstä poistamisesta, jotka liittyvät Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen liikkeeseen laskemiin osakkeisiin (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
EKP:n asetus (EY) N:o 1348/2007, annettu 9 päivänä marraskuuta 2007, euron käyttöönottoon Kyproksessa ja Maltassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat EKP:n soveltamia vähimmäisvarantoja  (EKP/2007/11), EUVL L 300, 17.11.2007, s. 44.
15/11/2007
Lausunto Banka Slovenijen uusista tehtävistä, jotka liittyvät rahanpesun estämiseen (CON/2007/36), Slovenia, 15.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Lausunto pankkien jakautumisiin liittyvistä vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista (CON/2007/34), Puola, 13.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Lausunto rahoitusvalvonnan uudistamisesta (CON/2007/33), Itävalta, 5.11.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteiden I ja II muuttamisesta  (EKP/2007/10), EUVL L 284, 30.10.2007, s. 34.
23/10/2007
Lausunto yhdenmukaistettuihin kuluttajahintaindekseihin (YKHI) liittyvistä otannasta, korvauksista ja laadullisista mukautuksista (CON/2007/30), EUVL C 248, 23.10.2007, s. 1.
15/10/2007
Lausunto liittovaltion rahoitusvalvontaviranomaisen (BaFin) valvontarakenteen uudistamisesta (CON/2007/32), Saksa, 15.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Lausunto rahoitusvalvonnan uudistamisesta, erityisesti Narodowy Bank Polskin osalta (CON/2007/31), Puola, 9.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Lausunto kuluttajansuojaan liittyvien tehtävien sisällyttämisestä Banco de Portugalin valvontatehtäviin (CON/2007/29), Portugali, 5.10.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Lausunto setelien ja kolikoiden lajitettelua ja pakkaamista koskevista säännöistä (CON/2007/28), Puola, 25.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Lausunto maksujärjestelmiä, arvopaperikaupan selvitys- ja toimitusjärjestelmiä sekä maksuvälineitä koskevasta Banca Naţională a Româniein yleisvalvonnasta  (CON/2007/27), Romania, 21.9.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
EKP:n päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2007, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä (EKP/2007/7), EUVL L 237, 8.9.2007, s. 71.
08/09/2007
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)  (EKP/2007/2), EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.Lisätietoja
27/08/2007
Lausunto talletusten vakuusjärjestelmän hallintoon, valvontaan ja rahoitukseen liittyvistä muutoksista erityisesti Narodowy Bank Polskin osallistumisen osalta (CON/2007/26), Puola, 27.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Lausunto TARGET2:n valmistelussa tehtävistä muutoksista maksujärjestelmiä ja arvopaperikaupan toimitusjärjestelmiä koskevaan lainsäädäntöön  (CON/2007/25), Espanja, 23.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 958/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista  (EKP/2007/8), EUVL L 211, 14.8.2007, s. 8.
08/08/2007
Lausunto muiden rahoituslaitosten kuin pankkien taseeseen kirjattujen saamisten ja velkojen tilastoinnista (CON/2007/24), Romania, 8.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Lausunto muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja koskevasta keskuspankin sääntelystä (CON/2007/23), Romania, 2.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Lausunto vähimmäisvarantoja koskevasta järjestelmästä (CON/2007/22), Romania, 1.8.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 muuttamisesta  (EKP/2007/6), EUVL L 196, 28.7.2007, s. 46.
27/07/2007
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on muutettuna suuntaviivoilla EKP/2007/6] 27.7.2007.
18/07/2007
Lausunto uuden sääntely- ja valvontaympäristön käyttöönotosta sijoitusrahastoalan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY kanssa  (CON/2007/21), Saksa, 18.7.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
EKP:n päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2007, hankintoja koskevista säännöistä  (EKP/2007/5), EUVL L 184, 14.7.2007, s. 34.
13/07/2007
Lausunto koskien toimeksiantoa hallitustenväliselle konferenssille olemassa olevien perussopimusten muuttamista koskevan sopimuksen laatimiseksi (CON/2007/20), EUVL C 160, 13.7.2007, s. 2.
13/07/2007
Lausunto Kyproksen ja Maltan toteuttamasta euron käyttöönotosta sekä Kyproksen puntaa ja Maltan liiraa koskevasta euron muuntokurssista (CON/2007/19), EUVL C 160, 13.7.2007, s. 1.Lisätietoja
10/07/2007
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)]  10.7.2007.
20/06/2007
Lausunto maksutapahtumista annetun lain muutoksista, jotka koskevat oikeutta tutustua taloustoimien tilirekisterin tietoihin (CON/2007/18), Slovenia, 20.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
EKP:n suositus, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annetun suosituksen EKP/2004/16 muuttamisesta  (EKP/2007/4), EUVL C 136, 20.6.2007, s. 6.
20/06/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2004/15 muuttamisesta  (EKP/2007/3), EUVL L 159, 20.6.2007, s. 48.
18/06/2007
Lausunto markkinoiden sääntelystä ja valvonnasta sekä toimivaltaisten riippumattomien viranomaisten toiminnasta (CON/2007/17), Italia, 18.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Lausunto vähimmäisvarantovelvoitteiden laskemisesta ja muista siihen liittyvistä menettelyistä (CON/2007/16), Malta, 15.6.2007.
15/06/2007
Lausunto luotto- ja rahalaitosten valvonnasta ja rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävistä vakuuksista (CON/2007/15), Kreikka, 15.6.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Lausunto Magyar Nemzeti Bankin rakennetta ja hallintoa koskevista Magyar Nemzeti Bankin perussäännön muutoksista  (CON/2007/14), Unkari, 24.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Lausunto elintärkeiden infrastruktuurien määrittämisestä ja nimeämisestä sekä niiden suojaamisen parantamistarpeen arvioinnista  (CON/2007/11), EUVL C 116, 26.5.2007, s. 1.Lisätietoja
08/05/2007
Lausunto Bank of Greecen perussäännön muuttamisesta eurojärjestelmän vakuuskäytännön muutosten huomioon ottamiseksi sekä maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi  (CON/2007/13), Kreikka, 8.5.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
EKP:n päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä  (EKP/2007/1), EUVL L 116, 4.5.2007, s. 64.
30/04/2007
Lausunto rahapolitiikan välineistä ja Latvijas Bankan arvopaperien selvitysjärjestelmästä (CON/2007/12), Latvia, 30.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Lausunto yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista tilastoista annetusta asetuksesta  (CON/2007/9), EUVL C 86, 20.4.2007, s. 1.Lisätietoja
16/04/2007
Lausunto rahanpesun torjumisesta annetun lain muutoksista, jotka koskevat seuraamus- ja valvontajärjestelmiä sekä näiden sovellettavuutta kansallisiin keskuspankkeihin  (CON/2007/10), Unkari, 16.4.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Lausunto Česká národní bankan tietyistä tehtävistä kuluttajasuojan alalla  (CON/2007/8), Tšekki, 21.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/03/2007
Lausunto selvitys- ja toimituspalvelujen valvonnasta (CON/2007/7), Alankomaat, 15.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Lausunto Deutsche Bundespankin perussäännön muutoksesta, joka koskee johtokunnan jäsenten lukumäärää ja nimittämistä  (CON/2007/6), Saksa, 7.3.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Lausunto juhlarahojen ja eurokeräilymetallirahojen liikkeeseenlaskusta (CON/2007/5), Slovenia, 21.2.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Lausunto uuden komitologiamenettelyn sisällyttämisestä kahdeksaan rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman piiriin kuuluvaan direktiiviin (CON/2007/4), EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.Lisätietoja
14/02/2007
Lausunto esinevakuudellisista arvopapereista (CON/2007/3), Irlanti, 14.2.2007.
13/02/2007
Lausunto arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä (yhteissijoitusyritykset) annetun direktiivin täytäntöönpanosta eräiden määritelmien täsmentämisen osalta (CON/2006/57), EUVL C 31, 13.2.2007, s. 1.
07/02/2007
Lausunto vakauden arvioinnista hankittaessa ja lisättäessä omistusosuuksia rahoitusalalla (CON/2006/60), EUVL C 27, 7.2.2007, s. 1.Lisätietoja
31/01/2007
EKP:n päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2006, Banka Slovenijen suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2006/30), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 17.
31/01/2007
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2006/26), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 15.
31/01/2007
EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta tehdyn päätöksen EKP/2001/15 muuttamisesta (EKP/2006/25), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 13.
31/01/2007
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen sekä siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2006/24), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 9.
31/01/2007
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2006/23), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 5.
31/01/2007
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2006/21), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (EKP/2006/28), EUVL C 17, 25.1.2007, s. 5.
25/01/2007
EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/27), EUVL C 17, 25.1.2007, s. 1.
25/01/2007
Lausunto raportointijärjestelmän perustamisesta maksutasetilastotietojen suoraa raportointia varten  (CON/2007/2), Unkari, 25.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
EKP:n ja Banka Slovenijen välinen sopimus, tehty 30 päivänä joulukuuta 2006, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Banka Slovenijea EUVL C 17, 25.1.2007, s. 26.
20/01/2007
EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välinen sopimus, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 14, 20.1.2007, s. 6.
16/01/2007
Yhteisymmärrysmuistio EKP:n neuvoston jäsenille annettuja menettelytapaohjeita koskevan yhteisymmärrysmuistion muuttamisesta EUVL C 10, 16.1.2007, s. 6.
15/01/2007
Lausunto euron käyttöönoton oikeusperustasta sekä sujuvasta siirtymisestä euroseteleihin ja -kolikoihin (CON/2007/1), Kypros, 15.1.2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
EKP:n suositus, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin neuvostolle Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/29), EUVL C 5, 10.1.2007, s. 1.
05/01/2007
EKP:n asetus (EY) N:o 4/2007, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta (EKP/2006/20), EUVL L 2, 5.1.2007, s. 3.
01/01/2007
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)]  1.1.2007.