2007

29/12/2007
Dohoda ze dne 14. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie  Úř. věst. C 319, 29. 12. 2007, s. 7.
27/12/2007
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9), Úř. věst. L 341, 27. 12. 2007, s. 1.
19/12/2007
Stanovisko k právnímu rámci v souvislosti s přípravou na přijetí eura  (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2007
Rozhodnutí ECB ze dne 22. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2007/15), Úř. věst. L 333, 19. 12. 2007, s. 86.
17/12/2007
Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007  Úř. věst. C 306, 17. 12. 2007, s. 1.
15/12/2007
Nařízení ECB (ES) č. 1489/2007 ze dne 29. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2007/18), Úř. věst. L 330, 15. 12. 2007, s. 20.
15/12/2007
Doporučení ECB ze dne 29. listopadu 2007 Radě Evropské unie o externích auditorech Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2007/17), Úř. věst. C 304, 15. 12. 2007, s. 1.
12/12/2007
Stanovisko k předpisům o vykazování týkajícím se plateb a přímých investic do tuzemských a zahraničních hospodářských území v souvislosti s vytvořením jednotného prostoru plateb v eurech  (CON/2007/41), Německo, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2007
Stanovisko k novým úkolům Българска народна банка (Bulharská národní banka), které se týkají dohledu nad poskytováním služeb poukazování peněz (CON/2007/40), Bulharsko, 12. 12. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2007
Rozhodnutí ECB ze dne 23. listopadu 2007 o schválení objemu emise mincí v roce 2008 (ECB/2007/16), Úř. věst. L 317, 5. 12. 2007, s. 81.
05/12/2007
Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje vypracovávání evropské statistiky a úlohu Evropského statistického systému (ESS)  (CON/2007/35), Úř. věst. C 291, 5. 12. 2007, s. 1.Dodatečné informace
30/11/2007
Stanovisko k rozsahu ochrany zákonného platidla proti padělání a jiným nezákonným činnostem (CON/2007/39), Kypr, 30. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2007
Stanovisko k dohledu nad směnárenskou činností (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/11/2007
Obecné zásady ECB ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2007/14), Úř. věst. L 311, 29. 11. 2007, s. 49.
29/11/2007
Obecné zásady ECB ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2002/7 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů  (ECB/2007/13), Úř. věst. L 311, 29. 11. 2007, s. 47.
20/11/2007
Doporučení ECB ze dne 15. listopadu 2007 Radě Evropské unie o externím auditorovi Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), Úř. věst. C 277, 20. 11. 2007, s. 1.
19/11/2007
Stanovisko k provedení ustanovení, kterými se zrušují cenné papíry na doručitele, v souvislosti s akciemi vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgie, 19. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/11/2007
Nařízení ECB (ES) č. 1348/2007 ze dne 9. listopadu 2007 o přechodných ustanoveních pro uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura na Kypru a na Maltě  (ECB/2007/11), Úř. věst. L 300, 17. 11. 2007, s. 44.
15/11/2007
Stanovisko k novým úkolům Banka Slovenije, které se týkají předcházení praní peněz (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2007
Stanovisko ke změnám v systému minimálních rezerv, které souvisejí s rozdělením bank  (CON/2007/34), Polsko, 13. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2007
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem  (CON/2007/33), Rakousko, 5. 11. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2007
Obecné zásady ECB ze dne 20. září 2007, kterými se mění přílohy I a II obecných zásad ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2007/10), Úř. věst. L 284, 30. 10. 2007, s. 34.
23/10/2007
Stanovisko k určení výběrů pro zjišťování, záměně a kvalitativnímu očišťování v souvislosti s harmonizovanými indexy spotřebitelských cen (HISC)  (CON/2007/30), Úř. věst. C 248, 23. 10. 2007, s. 1.
15/10/2007
Stanovisko k modernizaci struktury dohledu Spolkového úřadu pro dohled nad finančním trhem (BaFin)  (CON/2007/32), Německo, 15. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2007
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem, zejména pokud jde o Narodowy Bank Polski  (CON/2007/31), Polsko, 9. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/10/2007
Stanovisko k zavedení systému ochrany spotřebitele v rámci úkolů Banco de Portugal v oblasti obezřetnostního dohledu  (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2007
Stanovisko k pravidlům třídění a balení bankovek a mincí  (CON/2007/28), Polsko, 25. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/09/2007
Stanovisko k dohledu nad platebními systémy, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a platebními nástroji ze strany Banca Naţională a României  (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/09/2007
Rozhodnutí ECB ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2007/7), Úř. věst. L 237, 8. 9. 2007, s. 71.
08/09/2007
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2007/2), Úř. věst. L 237, 8. 9. 2007, s. 1.Dodatečné informace
27/08/2007
Stanovisko ke změnám, které se týkají správy a způsobu financování systému ochrany vkladů, jakož i dohledu nad ním, zejména pokud jde o účast Narodowy Bank Polski  (CON/2007/26), Polsko, 27. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2007
Stanovisko ke změnám právní úpravy platebních systémů a systémů vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci příprav na TARGET2 (CON/2007/25), Španělsko, 23. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2007
Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů  (ECB/2007/8), Úř. věst. L 211, 14. 8. 2007, s. 8.
08/08/2007
Stanovisko ke statistickému vykazování aktiv a pasiv evidovaných v rozvaze nebankovních finančních institucí (CON/2007/24), Rumunsko, 8. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2007
Stanovisko k regulaci nebankovních finančních institucí centrální bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/08/2007
Stanovisko k režimu minimálních rezerv  (CON/2007/22), Rumunsko, 1. 8. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2007
Obecné zásady ECB ze dne 20. července 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/28 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami  (ECB/2007/6), Úř. věst. L 196, 28. 7. 2007, s. 46.
27/07/2007
Neoficiální konsolidované znění [ve znění obecných zásad ECB/2007/6]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 27. 7. 2007.
18/07/2007
Stanovisko k návrhu zákona, kterým se zavádí nový rámec regulace a dohledu s cílem zlepšit mezinárodní konkurenceschopnost odvětví investičních fondů a kterým se harmonizuje zákon o investování se směrnicí Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (CON/2007/21), Německo, 18. 7. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2007
Rozhodnutí ECB ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2007/5), Úř. věst. L 184, 14. 7. 2007, s. 34.
13/07/2007
Stanovisko k mandátu pro mezivládní konferenci k vypracování smlouvy, kterou se mění stávající Smlouvy (CON/2007/20), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 2.
13/07/2007
Stanovisko k zavedení eura na Kypru a na Maltě a k přepočítacím koeficientům mezi eurem a kyperskou librou a mezi eurem a maltskou lirou (CON/2007/19), Úř. věst. C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatečné informace
10/07/2007
Neoficiální konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství 10. 7. 2007.
20/06/2007
Stanovisko ke změnám zákona o platebních transakcích, pokud jde o přístup k údajům z rejstříku transakčních účtů  (CON/2007/18), Slovinsko, 20. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/06/2007
Doporučení ECB ze dne 31. května 2007, kterým se mění doporučení ECB/2004/16 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv  (ECB/2007/4), Úř. věst. C 136, 20. 6. 2007, s. 6.
20/06/2007
Obecné zásady ECB ze dne 31. května 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv  (ECB/2007/3), Úř. věst. L 159, 20. 6. 2007, s. 48.
18/06/2007
Stanovisko k regulaci trhů a dohledu nad nimi a k fungování příslušných nezávislých orgánů  (CON/2007/17), Itálie, 18. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2007
Stanovisko k výpočtu povinných minimálních rezerv a k souvisejícím postupům (CON/2007/16), Malta, 15. 6. 2007.
15/06/2007
Stanovisko k dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi a ke způsobilému zajištění pro operace měnové politiky (CON/2007/15), Řecko, 15. 6. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2007
Stanovisko ke změnám zákona o Magyar Nemzeti Bank, které se týkají organizace a systému řízení Magyar Nemzeti Bank  (CON/2007/14), Maďarsko, 24. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2007
Stanovisko k určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu před narušením a zničením (CON/2007/11), Úř. věst. C 116, 26. 5. 2007, s. 1.Dodatečné informace
08/05/2007
Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece, jejichž cílem je zohlednit vývoj v systému zajištění používaném v Eurosystému a zabezpečit plynulé fungování platebních systémů (CON/2007/13), Řecko, 8. 5. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/05/2007
Rozhodnutí ECB ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů v Evropské centrální bance (ECB/2007/1), Úř. věst. L 116, 4. 5. 2007, s. 64.
30/04/2007
Stanovisko k nástrojům měnové politiky a systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který je provozován Latvijas Banka (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2007
Stanovisko k nařízení o statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2007/9), Úř. věst. C 86, 20. 4. 2007, s. 1.Dodatečné informace
16/04/2007
Stanovisko ke změnám zákona o předcházení a boji proti praní peněz, pokud jde o úpravu sankcí a dohledu a rozsah, v jakém se tato úprava vztahuje na národní centrální banku  (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/03/2007
Stanovisko k některým úkolům České národní banky v oblasti ochrany spotřebitele  (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
15/03/2007
Stanovisko k dohledu nad zúčtovacími a vypořádacími službami (CON/2007/7), Nizozemsko, 15. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/03/2007
Stanovisko ke změně statutu Deutsche Bundesbank týkající se počtu a jmenování členů výkonné rady (CON/2007/6), Německo, 7. 3. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2007
Stanovisko k vydávání pamětních a sběratelských euromincí (CON/2007/5), Slovinsko, 21. 2. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2007
Stanovisko k zavedení nového postupu projednávání ve výborech v osmi směrnicích souvisejících s Akčním plánem finančních služeb (CON/2007/4), Úř. věst. C 39, 23. 2. 2007, s. 1.Dodatečné informace
14/02/2007
Stanovisko k cenným papírům zajištěným aktivy (CON/2007/3), Irsko, 14. 2. 2007.
13/02/2007
Stanovisko k provedení směrnice týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic  (CON/2006/57), Úř. věst. C 31, 13. 2. 2007, s. 1.
07/02/2007
Stanovisko k obezřetnostnímu posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (CON/2006/60), Úř. věst. C 27, 7. 2. 2007, s. 1.Dodatečné informace
31/01/2007
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2006 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvku na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Banka Slovenije (ECB/2006/30), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 17.
31/01/2007
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/26), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 15.
31/01/2007
Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2006/25), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 13.
31/01/2007
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2006/24), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 9.
31/01/2007
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2006/23), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 5.
31/01/2007
Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2006 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2006/21), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 1.
25/01/2007
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2006 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (ECB/2006/28), Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 5.
25/01/2007
Obecné zásady ECB ze dne 18. prosince 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2006/27), Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 1.
25/01/2007
Stanovisko k zavedení systému přímého vykazování statistiky platební bilance  (CON/2007/2), Maďarsko, 25. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/01/2007
Dohoda ze dne 30. prosince 2006 mezi ECB a Banka Slovenije o pohledávce připsané ECB ve prospěch Banka Slovenije podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 26.
20/01/2007
Dohoda ze dne 21. prosince 2006 mezi ECB a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi ECB a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 14, 20. 1. 2007, s. 6.
16/01/2007
Memorandum o porozumění, kterým se mění memorandum o porozumění o kodexu chování členů Rady guvernérů Úř. věst. C 10, 16. 1. 2007, s. 6.
15/01/2007
Stanovisko k právnímu rámci pro přijetí eura a plynulý přechod na euro (CON/2007/1), Kypr, 15. 1. 2007.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/01/2007
Doporučení ECB ze dne 21. prosince 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), Úř. věst. C 5, 10. 1. 2007, s. 1.
05/01/2007
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 4/2007 ze dne 14. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2006/20), Úř. věst. L 2, 5. 1. 2007, s. 3.
01/01/2007
Neúřední konsolidované znění [1 a) - b)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství  1. 1. 2007.