Menu

CON/2007/35

  1. Mnenje o reviziji pravnega okvira za pripravo evropske statistike in o vlogi evropskega statističnega sistema (ESS) (CON/2007/35), UL C 291, 5. 12. 2007, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (COM(2007) 625 konč.)