Menu

CON/2007/35

  1. Stanovisko k revízii právneho rámca, ktorý upravuje tvorbu európskej štatistiky a úlohy Európskeho štatistického systému (EŠS) (CON/2007/35), Ú. v. EÚ C 291, 5. 12. 2007, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o európskej štatistike (KOM(2007) 625 v konečnom znení)