Menu

CON/2007/35

  1. Atzinums par to tiesību aktu pārskatīšanu, kuri regulē Eiropas statistikas apkopošanu un nosaka Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) lomu (CON/2007/35), OV C 291, 5.12.2007, 1. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (COM(2007) 625)