Menu

CON/2007/35

  1. Arvamus Euroopa statistika koostamise õigusraamistiku ja Euroopa statistikasüsteemi rolli kohta (CON/2007/35), ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus Euroopa statistika kohta (KOM(2007) 625)