Menu

CON/2007/35

  1. Udtalelse om revision af retsgrundlaget for udarbejdelsen af statistik på europæisk plan og det europæiske statistiske systems (ESS) rolle  (CON/2007/35), EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (KOM(2007) 625)