Menu

CON/2007/35

  1. Stanovisko k revizi právního rámce, který upravuje vypracovávání evropské statistiky a úlohu Evropského statistického systému (ESS)  (CON/2007/35), Úř. věst. C 291, 5. 12. 2007, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o evropské statistice (KOM(2007) 625 v konečném znění)