Menu

BCE/2007/2

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2007/2), JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

    Informaţii suplimentare

       
      Orientarea BCE/2007/2 a intrat în vigoare la 30 aprilie 2007 şi face obiectul prevederilor tranzitorii cuprinse în articolul 15 al acesteia. Articolul 15 alineatele (8)-(9) din Orientarea BCE/2007/2 introduce modificări ale Orientării BCE/2005/16 cu aplicare din 30 aprilie 2007. Articolul 14 alineatul (2) din Orientarea BCE/2007/2 abrogă Orientările BCE/2005/16 şi BCE/2006/11 începând cu 15 septembrie 2008.