BĊE/2007/2

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' gwida tal-BĊE tas-26 ta' April 2007 dwar is-Sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2007/2), ĠU L 237, 8.9.2007, pġ. 1.

    Aktar tagħrif

       
      Il-Linja Gwida BĊE/2007/2 daħlet fis-seħħ fit-30 t'April 2007, salvi d-dispożizzjonijiet tranżitorji stabbiliti fl-Artikolu 15. L-Artikolu 15(8)-(9) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2 jintroduċi emendi tal-Linja Gwida BĊE/2005/16 b'effett mit-30 t'April 2007. L-Artikolu 14(2) tal-Linja Gwida BĊE/2007/2 jirrevoka l-Linji Gwida BĊE/2005/16 u BĊE/2006/11 b'effett mill-15 ta' Settembru 2008.