ECB/2007/2

  1. Nebegalioja: 2007 m. balandžio 26 d. ECB gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)  (ECB/2007/2), OL L 237, 2007 9 8, p. 1.

    Papildoma informacija

       
      2007 m. balandžio 30 d. įsigaliojo Gairės ECB/2007/2, atsižvelgiant į jų 15 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Nuo 2007 m. balandžio 30 d. Gairių ECB/2007/2 15 straipsnio 8 - 9 dalys iš dalies pakeičia Gaires ECB/2005/16. Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. Gairių ECB/2007/2 14 straipsnio 2 dalis panaikina Gaires ECB/2005/16 ir ECB/2006/11.