EKP/2007/2

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 26. aprill 2007, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta  (EKP/2007/2), ELT L 237, 8.9.2007, lk 1.

    Täiendav teave

       
      Suunis EKP/2007/2 jõustus 30. aprillil 2007, võttes arvesse üleminekusätteid artiklis 15. Suunise EKP/2007/2 artikli 15 lõigetega 8 ja 9 muudetakse suunist EKP/2005/16 alates 30. aprillist 2007. Vastavalt suunise EKP/2007/2 artikli 14 lõikele 2 tunnistatakse suunised EKP/2005/16 ja EKP/2006/11 kehtetuks alates 15. septembrist 2008.