ECB/2007/2

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 26. april 2007 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)  (ECB/2007/2), EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.

    Læs mere

       
      Retningslinje ECB/2007/2 trådte i kraft den 30 April 2007, med forbehold af overgangsbestemmelserne i artikel 15. Artikel 15, stk. 8 til 9, i retningslinje ECB/2007/2 indeholder ændringer af retningslinje ECB/2005/16 med virkning fra den 30. april 2007. Artikel 14, stk. 2, i retningslinje ECB/2007/2 ophæver retningslinje ECB/2005/16 og ECB/2006/11 med virkning fra den 15. september 2008.