Menu

CON/2007/19

 1. Yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19), EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad beträffar införandet av euron i Cypern (KOM(2007) 257)
    
   Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införande av euron i Malta (KOM(2007) 260)