CON/2007/19

 1. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do funta cypryjskiego i lira maltańskiego (CON/2007/19), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.

   Dodatkowe informacje

    
   Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze (COM(2007) 257)
    
   Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie (COM(2007) 260)